Festival Kurulları

Kurul Üyeleri ve Proje Ortaklarımız

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu

Menderes Demir
Genel Başkan
Turan Şahin
Festival Direktörü
Bayram Bayrammuhammedov
Uluslararası İlişkiler Direktörü

Juri Üyeleri

Hocağulu Narlıyev
Juri Başkanı - Baltık Ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu Sinemacılar Birliği Başkan Yardımcısı - Türkmenistan
Dr. Zeynel Koç
T.C. Kültür Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı, TRT Eski Genel Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Abdülhamit Avşar
Belgesel Yapımcı ve TRT İstanbul Bölge Müdürü
Mehmet Güleryüz
Setem ve Sanatsal Etkinlikler Komiyon Başkanı
Albina Nafigova
Kazan Müslüman Filmler Festivali Direktörü - Tataristan
Ahmet Yeşiltepe
Belgesel Yapımcı ve Sunucusu, NTV Dış Haberler Müdürü
Artıkpay Süyündükov
Yönetmen - Kırgızistan
Bahtiyar Karaca
Yönetmen - Azerbaycan

Festival Danışma Kurulu Üyeleri

İbrahim Karaosmanoğlu
TDBB Genel Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Aflatun Amaşov
Azerbaycan Milletvekili, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı
Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adnan Görür
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet Osam
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abel Muharremov
Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sebahattin Balcı
Türkiye Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Galımkayır Mutanov
Al Farabi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Dağduran
Türk Kazak Halkları Medeniyetleri Vakfı Başkanı
Prof. Dr. Okan Yeşilot
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Yılmaz Karaca
Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı
İbrahim Erdoğan
Anadolu Spor Gazetecileri Federasyonu Başkanı

Festival Yürütme Kurulu Üyeleri

Menderes Demir
Genel Başkan
İsmail Kahraman
Başkam Yardımcısı
Bayram Ekici
Genel Sekreter
Okan Çalışkan
TDGF Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Akbıyık
TDGF Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Aslan
TDGF Yönetim Kurulu Üyesi
Turan Şahin
TDGF Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Yunus Ersöz
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergün Yolcu
İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Prof. Dr. Şehrabani Allahverdiyeva
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Rahman Deveci
Edirne Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Safura Böribayeva
Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak
TDBB Genek Sekreteri
Vadullah Taş
İstanbul Valiliği İl Denetim Komisyon Ve Korsana Hayır Başkanı
Erdoğan Erdoğdu
Agah Efendi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ertan Birinci
KKTC Genç TV Onursal Başkanı
Züleyha Karaman
KKTC Başbakanlık Basın Görevlisi
Ali Eyüboğlu
Milliyet Gazetesi Yazarı
İhsan Kabil
Sinema Eleştirmeni
Okay Karacan
Sunucu - TV Yapımcısı
Orhan Milli
Basın Danışmanı
Mehmet Buma
Sanat Yönetmeni
Kemal Deniz Doğan
Sanat Yönetmeni

PROJE ORTAKLARI

Türkiye

T.C. BAŞBAKANLIK TANITMA FONU
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI
ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AVRASYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
AGAH EFENDİ GAZETECİLER CEMİYETİ
AMASYA ÜNİVERİSTESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BEYARMUDU BELEDİYESİ

Azerbaycan

AZERBAYCAN MATBUAT ŞURASI
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Kazakistan

AL FARABİ ÜNİVERSİTESİ
KAZAKİSTAN TÜRK MEDENİYETLERİ VAKFI

Kırgızistan

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN MANAS ÜNİVERSİTESİ

Makedonya

ÜSKÜP FON ÜNİVERSİTESİ