Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yarışma Şartnamesi


TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER  FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 3. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ

 

AMACI

“Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, “Türk Kültürü” temalı farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. 

TÜRÜ

Belgesel Film Festivali ve Yarışması 

 

PROJENİN TEMASI

“Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” temalı Belgesel Film Festivali Yarışması

 

BAŞVURU COĞRAFYASI

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm Türk Dünyası belgesel sinemacılarına açık olup katılım ücretsizdir.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Türk ve Akraba Toplulukları.

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

 

GENEL KATILIM KOŞULLARI 

1 - Yarışma, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri (özerk ya da bağımsız) ile Akraba Topluluklarının vatandaşlarına açıktır. 

2 - Yarışmaya sadece “belgesel” film türünde eserler katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

3 - Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

4 - Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4, vb. uzantılı HD, FHD, 4K) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır. Dili Türkiye Türkçesi olmadığı halde altyazısı bulunmayan filmler ve “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” temalı olmayan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Finale kalan belgeseller; Türkiye Türkçesi dışında farklı bir dilde alt yazıya sahip olması halinde, Festival Direktörlüğü tarafından teslim edilen diyalog metnine göre gösterim amaçlı Türkiye Türkçesi altyazılı hâle getirilecektir.

6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2014 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 - Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. 

8 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilirler.

9 - Adaylar yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

10 - Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

11 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimi yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapılabilir. Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

12 - Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na iletilen malzemeleri iade edilmez. Federasyon, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

13 - Yarışmaya katılım için federasyona teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

14 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

15 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

16 - Yarışmada Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde 6’sı parasal, toplam 9 ödül verilecektir. Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sineması’na katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek ödülün yanı sıra iki ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Özel Ödülü” ve Jüri tarafından belirlenecek “Jüri Özel Ödülü”.

17 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

18- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden edinebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler, evrakları 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 18.00’e kadar Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonun Ankara’daki Genel Merkez Ofisinin aşağıdaki adresine elden teslim etmiş ya da o tarihte posta veya kargoya vermiş olmalıdır.

Posta Adresi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:107 Kat:7 Daire:13 Çankaya / ANKARA

Web sitesi:www.turkbelgesel.com, www.tdgf.org.tr

Email: info@turkbelgesel.com

Tel    0 532 068 43 71

           0 538 038 12 88

 

1 - Katılımcılar başvuru formunu imzalayarak Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 - Eserler, DVD’ye veya taşınabilir belleğe mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan ya da posta veya kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 - Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 52 dakika süreli; Profesyonel kategoride katılacak belgesel filmler, en az 17 dakika süreli olmak zorundadır.

 

 

 

 

 

Taşınabilir Belleğe veya DVD’ye Kayıtlı, Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar

 

1 - İmzalı Başvuru Formu

2 - Belgeselin 2 kopyası (Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli)

3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge fotokopisi

4 - Filmin kısa özeti

5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

 

Dokümanlar en geç 10 Ağustos 2018 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmeli veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş ya da dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen kopyalar reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

 

SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. 

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

 

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er  üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her iki kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 3 film belirlenir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

 

Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak ödül töreninde Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

 

 

 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar 29 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

 

ÖDÜLLER

Ödüller, Profesyonel ve Öğrenci kategorileri olmak üzere aşağıdaki gibidir.

 

Profesyonel Kategori

Birincilik Ödülü: 20.000 TL 

İkincilik Ödülü: 10.000 TL 

Üçüncülük Ödülü: 7.000 TL 

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü: 15.000 TL 

İkincilik Ödülü: 7.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

 

PROJE ORTAKLARI

TÜRKİYE

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı

İstanbul Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Avrasya Kültür Sanat Derneği 

Amasya Üniversitesi

Agah Efendi Gazeteciler Cemiyeti

 

KKTC

Yakın Doğu Üniversitesi

Paşaköy Belediyesi

 

AZERBAYCAN 

Azerbaycan Matbuat Şurası

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbeycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi

Azerbaycan  Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği

 

KAZAKİSTAN

Al Farabi Üniversitesi

Kazakistan Türk Medeniyetleri Vakfı

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

HAN TENGRİ Kültür Sanat Medya Vakfı

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Üniversitesi

Özbekkino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

MAKADONYA

Fon Üniversitesi

 

 

ONUR  KURULU 

İbrahim Karaosmanoğlu

TDBB Birlik Başkanı

Aflatun Amaşov

Azerbaycan Milletvekili

Matbuat Şurası Başkanı

Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhsin Kar

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Metin ORBAY

Amasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Abel Muharremov

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sebahattin Balcı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Prof. Dr. Galımkayır Mutanov

Al Farabi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Dağduran

Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Başkanı

Yılmaz Karaca

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı

İbrahim Erdoğan 

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği

 GÜLŞAN Alivya 

 Azerbaycan Medeiyet ve incesanat üniversitesi

Ahmet Eroğlu

Öz finans-iş sendikası genel başkanı

DANIŞMA KURULU

 

Hocakulu  Narliyev

Yönetmen -Yapımcı

Dr. Zeynel Koç

Eski TRT Genel Müd. Muavini

Doç. Fahri Solak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

Doç.Abdulhamit Avşar

TRT Kazakistan Temsilcisi –Belgeselci

Doç. Dr. İrfan ÇİFTCİ

T.C. Bakü Turizm ve Kültür Bakanlığı Kültür Müşaviri

Sadık Şerniyaz

Kırgızistan Milletvekili –Yapımcı- Yönetmen

 

 

YÜRÜTME KURULU

Menderes Demir

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

İsmail Kahraman

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Bayram Ekici

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri

Okan Çalışkan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Muhasip 

Derya Akbıyık

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Aslan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan  Erdoğdu

İstanbul Agahefendi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Okay Karacan

TV Program Yapımcısı Sunucu 

Prof. Dr. Şehrabanı  Allahverdiyeva

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fevzi KASAP

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr.İrfan Çiftçi

Azerbaycan T.C. Kültür Ve Turizm Müşavirliği

Hacı Mehmet Duranoğlu

Belgeselci

Doç. Dr. Vugar ALİYEV

Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Bayram Bayrammuhamedov

Türk Dünyası Film Festivali
Yurtdışı İlişkiler Direktörü

İhsan Kabil

Sinema Eleştirmeni

Orhan Milli

Basın Danışmanı

Mehmet Buma

Sanat Danışmanı

Ertan Birinci

KKTC GENÇ TV onursal başkanı

Zuleyha Karaman 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın görevlisi

Mesut Aslan 

Bilgi İşlem Sorumlusu

Vadullah Taş

İstanubul Valiliği il denim komisyon ve korsana hayır başkanı

Murat Uygur

Yönetmen, Yapımcı

Doç. Dr.Mehmet Arslan

El-Farabi Kazak nationar ünivercity

Prof. Dr. Ergün Yolcu

İ.Ü. Basın ve halkla ilişkiler Müdürü

Pro. Dr. Yunus Ersöz

İ.Ü. Rektör Yardımcısı 

 

KATKILARIYLA

 

TÜRKİYE

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
PAŞAKÖY BELEDİYESİ
 
 

Azerbaycan

AZERBAYCAN MATBUAT ŞURASI
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN İNCESANAT VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Azerbaycan  Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği  

Kazakistan

AL FARABİ ÜNİVERSİTESİ
KAZAKİSTAN TÜRK MEDENİYETLERİ VAKFI

 

Kırgızistan

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
HAN TENGRİ Kültür Sanat Vakfı 

Özbekistan

Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü

Özbekkino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

 

Makedonya

FON ÜNİVERSİTESİ
 
 

 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinliktir.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 5224 sayılı yasa gereğince Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan alınan izinle düzenlenmektedir.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'nun film festivalleri için belirlemiş olduğu ilkeleri benimser.
2018 © Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım oramedya