Dilde Birlik 9 Ülke 9 Şehir 1 Festival

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yarışma Şartnamesi


TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN

 

TÜRÜ: Belgesel Film Festivali ve Yarışması

PROJENİN TEMASI: Türk Kültürü ve Türkün Dünyaya Bakışı

BAŞVURU COĞRAFYASI 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm belgesel sinemacılarına açıktır.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan,Özbekistan,Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Özerk Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Makedonya, Macaristan,Bosna Hersek,Türk ve Akraba Toplulukları.Dünyanın değişik yerinde yaşayan Türkler ve temaya uygun film çeken yönetmenler yarışmaya katılabilirler.

YARIŞMA KATEGORİLERİ 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; UZUN BELGESEL YARIŞMASI (40-120 DK ) KISA BELGESEL YARIŞMASI (40 DK ALTI) ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilir. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

GENEL KATILIM KOŞULLARI 

1- Yarışma, dünyanın dört bir yanında Türk Kültürü ve Türklerle ile ilgili çekilen belgesellere ve her ülkeden yönetmene, Türk Cumhuriyetleri ve Özerk Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Toplulukların çektiği belgesellere ve tüm Türklere açıktır.

2 - Yarışmaya sadece belgesel ve belgeselin tüm çeşitleri katılabilir.

Bu tür dışında gerçekleştirilen kurmaca, animasyon, deneysel, video art, reklam, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel filmler yarışmaya katılabilir.

4 – Sinema perdesi büyüklüğünde, profesyonel projeksiyon makinelerinde gösterim yapılacağından en az 1920x1080 2K yeterli teknik kalite aranmaktadır.

5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya  İngilizce hazırlanmış  altyazıya sahip olmalıdır.

6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2020 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok iki bölümleyarışmaya katılabilirler.

8 - Adaylar yarışmaya en fazla iki belgesel ile katılabilirler.

9 - Türkiye Cumhuriyetinin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

10 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün gösterimi yurtiçi ve yurtdışında proje ortağımız kurumlarda ücretsiz olarak kültürel amaçlı olarak yapılabilir.  11 –Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

Federasyon, yarışmaya katılan eserlerin fragmanlarını veya eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında Dijital ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

12 - Yarışmaya katılım için  gönderilen her türlü görsel malzeme,yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve her türlü sosyal meyde dahil, tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

13 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

14 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

15 – Yarışmada 

UZUN BELGESEL YARIŞMASI (3 Ödül) KISA BELGESEL YARIŞMASI (3 Ödül) ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI (3 Ödül)

Dokuzu derece Dördü özel, toplam 13 ödül verilecektir.

Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sinemaya katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek Türk Dünyası Onur ödülünün yanı sıra üç ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Onur Ödülü” ve Türk Devletleri Teşkilatı Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı ödülü Festival Tertip Komitesi Tarafından belirlenecek. “Jüri Özel Ödülü” Jüri tarafından tespit edilecektir.

16 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

17- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU:

Yarışmaya katılmak isteyenler, Turkish World Documentary Film Festival - FilmFreeway (https://filmfreeway.com/TurkishWorldDocumentaryFilmFestival)

Veya başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden temin ederek katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Başvuru formunu doldurarak istenenleri 30 Ağustos 2024 Tarihi saat 24.00’a kadar info@turkbelgesel.com adresine gönderilebilir.

Posta Adresi: Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi AsmanlI Mesçit Mah.Sofulu Sok. Dış kapı:20 Hamsin Apartmanı iç kapı:12 Beyoğlu-İSTANBUL       

Web sitesi: www.turkbelgesel.com:, www.tdgf.org.tr Email: info@turkbelgesel.com   Tel: 0 532 068 43 71 / Menderes DEMİR

1 - Katılımcılar başvuru formunu doldurup Federasyon e mail’e göndermesiyle Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 - Eserler, standart bir bilgisayarda, tablette ve cep telefonunda açılabilecek bir şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 - Uzun kategoride katılacak belgesel filmler en az 40 dakika, Kısa kategoride ve Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler en fazla 40 dakika süreli olmak zorundadır.

Gönderilmesi İstenen Dokümanlar

E mail:info@turkbelgesel.com adresine wetransfer veya google drive, yandex disk lingi ile eksiksiz olarak gönderilmelidir.

1 - Başvuru Formu

2 – Belgesel Film kendisi, linki ve şifresi (Festival bitene kadar değişmeyecek)

3 - Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli dublaj

3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge.

4 - Filmin kısa özet videosu teaser veya Filmin en az 45 saniyelik fragman

5 – Filmin konusu, sinopsis (a - Orijinal dilinde b – İngilizce c – Türkçe)

5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

Dokümanlar en geç 30 Ağustos 2024 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen e mail adresine ulaştırılmalıdır.Dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen filmler reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi den oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır.Seçici Kurul, her iki kategoride finalist en az 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir.

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

 

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Uzun ve Kısa Medrajla Öğrenci Kategorisi’nde toplam 3 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar,sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları,sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri,farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her üç kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi ikişer filmler belirlenir En iyi Özel ödül alacak filmlerde festival komitesine önerilir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını 1 den 10 kadar puanlarla verirler.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin istediği filme istediği notu verebilir.

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar yapılacak Gala ve Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

 

ÖDÜLLER

Ödüller aşağıdaki gibi belirlenir

 

UZUN BELGESEL YARIŞMASI Birincilik,İkincilik Ödülleri

KISA BELGESEL YARIŞMASI Birincilik, İkincilik Ödülleri

ÖGRENCİ KATAGORİSİ Birincilik, İkincilik Ödülleri

ÖZEL ÖDÜLLERİ FESTİVAL YÖNETİMİ TAVSİYE EDİLEN FİLMLERDEN BELİRLER

 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak dünyanın en eski ve yaygın birikimlerinden olan Türk kültürü, binlerce yıllık köklü ve seçkin bir mirası temsil etmektedir. Bu köklü ve seçkin mirasın gerek gelişim sürecini, gerek taşıdığı maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak önemli bir görev sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir. Çünkü Türk medeniyetinin anlatılması ve genç nesiller tarafından anlaşılması, gelecekte şekillenecek olan kültür çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk dünyası belgesel film festivali düzenliyoruz.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri,Türk toplulukları ve Akraba toplulukları ile temaya uygun film çeken yönetmenler arasında gerçekleştirilecektir.  

  1. info@turkbelgesel.com adresine yapılacaktır.

 

 

 

 

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinliktir.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, 5224 sayılı yasa gereğince Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan alınan izinle düzenlenmektedir.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'nun film festivalleri için belirlemiş olduğu ilkeleri benimser.
2018 © Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım oramedya